ידיעון פברואר 2018

טופנט גלובאל פתרונות מימון חוץ בנקאיים

1. קרן לעסקים בערבות מדינה

מטרת ההלוואה היא עידוד וצמיחה של עסקים קטנים ובינונים וכן עזרה בהון חוזר לעסק. היתרונות של ההלוואה הם: ההלוואה אינה פוגעת באובליגו של העסק. ביטחונות נמוכים באופן יחסי עד 25% מגובה ההלוואה. פריסה נוחה של עד 60 חודש עם אפשרות לגרייס לחצי שנה. ריביות מועדפות נקבעות בין הלקוח לבנק. ניתן לקחת את ההלוואה גם במקרה של חברה/עסק עם שיעבוד שוטף לבנק. לסיכום הלוואה היא כדאית ומשתלמת מאד לעסקים חדשים וקיימים.

3. קרנות סוכנות/ידידים

קרנות שהוקמו בד"כ על ידי קבוצות יהודים בתפוצות לתמיכה בעסקים בישראל. קרנות אלו מסייעות בריביות מאוד נמוכות, לעסקים במגזרים ספציפיים שונים, המוגדרים בתקנון הקרן. קרנות אלו בדרך כלל דורשות כביטחון, ערב אחד או 2.

5. בנקים מסחריים

ישנם בנקים מסחריים אשר מעוניינים לתמוך בעסקים הקטנים והבינוניים ויכולים, במסלולים ייחודיים, לסייע לחברה/עסק דרך בטחונות פיזיים כגון נכס נדלנ"י אשר הבנקים הגדולים אינם רשאים לטפל בדרך זו.

7. טיפ חשוב!

המלווה תמיד יהיה מעונין להלוות לגוף עסקי יציב ורווחי שיוכל לעמוד בהחזרים של ההלוואה. לכן מומלץ לפנות לגיוס אשראי כאשר אתם במצב טוב ולא כאשר אתם במשבר.

2. קרן חברתית:

מדובר על זירת הלוואות שנמצאת כיום בעולם כולו בצמיחה גדולה. העיקרון הוא שאנשים פרטיים מלווים את כספם לטובת רווחים דרך גוף פיננסי מקצועי ומוכר אשר מורשה ע"י משרד האוצר, שמנהל את הכספים עבור המלווים ומלווה אותו לאנשי עסקים שעומדים בקריטריונים אשר נקבעו. הלווה נדרש לחתום על שטר חוב ולהביא המחאות הניתנות מראש לפירעון ההלוואה. מעבר לכך הוא לא נדרש לשעבד כספים או נכסים. היתרונות של הקרן החברתית הם: ההלוואות ניתנות לתקופות ארוכות של בין 3 ל- 6 שנים לפי העניין והקרן. הריביות הן שקליות וקבועות ולא צמודות לפריים ומשולמות מראש ללא שינוי. סכומי ההלוואות הם גדולים יחסית, נזילות הקרן היא גבוהה.

4. הלוואה מקופות גמל/קרנות פנסיה

הלוואות אלה ניתנות על בסיס הקופות שאותם חסכתם בתנאי החזר מצוינים ובריבית מועדפת על פי וותק הקופה. היתרון הגדול שהקופות משמשות ערובה להלוואה ולא צריך להעמיד ביטחונות נוספים.

לידיעון דצמבר לחץ כאן

לידיעון ינואר לחץ כאן 

לידיעון פברואר לחץ כאן

לידיעון מרץ לחץ כאן

לידיעון אפריל לחץ כאן

לידיעון מאי לחץ כאן

לידיעון יוני לחץ כאן

לידיעון יולי לחץ כאן

לידיעון אוגוסט לחץ כאן

לידיעון ספטמבר לחץ כאן

לידיעון אוקטובר לחץ כאן

לידיעון נובמבר לחץ כאן

לידיעון דצמבר 2018 לחץ כאן

לידיעון ינואר 2019 לחץ כאן

לידיעון פברואר 2019 לחץ כאן

לידיעון מרץ 2019 לחץ כאן

לידיעון אפריל 2019 לחץ כאן

לידיעון מאי 2019 לחץ כאן

 לידיעון יוני 2019 לחץ כאן

לידיעון יולי 2019 לחץ כאן

לידיעון אוגוסט 2019 לחץ כאן

לידיעון ספטמבר 2019 לחץ כאן

לידיעון אוקטובר 2019 לחץ כאן

לידיעון נובמבר 2019 לחץ כאן

לידיעון דצמבר 2019 לחץ כאן

לידיעון ינואר 2020 לחץ כאן

לידיעון פברואר 2020 לחץ כאן

לידיעון מרץ 2020 לחץ כאן

לידיעון אפריל 2020 לחץ כאן

לידיעון מאי 2020 לחץ כאן

לידיעון יוני 2020 לחץ כאן

לידיעון יולי 2020 לחץ כאן

לידיעון אוגוסט 2020 לחץ כאן

לידיעון ספטמבר 2020 לחץ כאן

לידיעון אוקטובר 2020 לחץ כאן

לידיעון נובמבר 2020 לחץ כאן

לידיעון דצמבר 2020 לחץ כאן

לידיעון ינואר 2021 לחץ כאן

לידיעון פברואר 2021 לחץ כאן

לידיעון מרץ 2021 לחץ כאן

לידיעון אפריל 2021 לחץ כאן

לידיעון מאי 2021 לחץ כאן

לידיעון יוני 2021 לחץ כאן

לידיעון יולי 2021 לחץ כאן

לידיעון אוגוסט 2021 לחץ כאן

לידיעון ספטמבר 2021 לחץ כאן

לידיעון אוקטובר 2021 לחץ כאן

לידיעון נובמבר 2021 לחץ כאן

לידיעון דצמבר 2021 לחץ כאן

לידיעון ינואר 2022 לחץ כאן

לידיעון פברואר 2022 לחץ כאן 

לידיעון מרץ 2022 לחץ כאן

לידיעון אפריל 2022 לחץ כאן

לידיעון מאי 2022 לחץ כאן

לידיעון יוני 2022 לחץ כאן

לידיעון יולי 2022 לחץ כאן

לידיעון אוגוסט 2022 לחץ כאן

לידיעון ספטמבר 2022 לחץ כאן

לידיעון אוקטובר 2022 לחץ כאן

לידיעון נובמבר 2022 לחץ כאן

לידיעון דצמבר 2022 לחץ כאן

לידיעון ינואר 2023 לחץ כאן

לידיעון פברואר 2023 לחץ כאן

לידיעון מרץ 2023 לחץ כאן

לידיעון אפריל 2023 לחץ כאן

לידיעון מאי 2023 לחץ כאן

לידיעון יוני 2023 לחץ כאן

לידיעון יולי 2023 לחץ כאן

יצירת קשר

אנחנו כאן לעזור לכם ספרו לנו על עצמכם ואיך נוכל לעזור